szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Statystyka0,11%.583
.Strona główna17,35%.90588
.Redakcja1,20%.6260
.Rejestr zmian25,27%.131890
.Wyszukiwarka0,11%.596
.Pomoc0,06%.306
.Dane podstawowe0,90%.4694
.Forma prawna0,01%.74
.Forma prawna0,01%.74
.Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej0,01%.59
.Moja sprawa2,63%.13723
.Status prawny0,00%.24
.Test oprogramowania0,00%.24
.Status prawny0,60%.3141
.Organizacja0,04%.203
.Przedmiot działalności0,91%.4728
.Organy Spółki0,80%.4167
.Przyjmowanie i załatwianie spraw0,58%.3025
.Ewidencje i rejestry0,54%.2830
.Zasady funkcjonowania0,01%.62
.Załatwianie spraw0,12%.621
.Przetargi0,06%.310
.Majątek0,11%.577
.OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM0,03%.134
.Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym0,04%.193
.Dokumenty1,77%.9237
.Statut Spółki0,17%.869
.Regulamin Rady Nadzorczej0,51%.2655
.Majątek Spółki0,47%.2433
.Skład Rady Nadzorczej i Zarządu0,75%.3917
.Regulamin Zarządu0,59%.3105
.Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 20070,01%.30
.ZZaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 20070,02%.90
.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ofertowego w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.0,01%.55
.Przetarg1110,00%.2
.Rozstrzygnięcie protestu- przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych0,07%.359
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ochrona obiektu Rusałka0,06%.297
.Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych - przetarg nieograniczony0,05%.266
.Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego0,06%.304
.OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM0,09%.450
.Usługi pralnicze0,00%.1
.Usługi pralnicze0,04%.211
.Dostawa bonów towarowych dla pracowników Uzdrowisko Świnoujście S.A.0,04%.213
.Świadczenie usług pralniczych0,04%.205
.Dostawa artykułów spożywczych0,05%.278
.Ogłoszenie o wydzierżawieniu miejsc na działalnośc handlową0,05%.272
.Ogłoszenie o wydzierżawieniu parkingu0,04%.226
.Nadzór i obsługa eksploatacyjna kotłowni olejowo gazowych, stacji redukcyjno pomiarowych oraz wezłów cieplnych.0,08%.394
.Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu - Głównego Księgowego0,05%.274
.Dostawa mięsa, drobiu i podrobów oraz wyrobów wędliniarskich.0,04%.222
.Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu wytwarzania, przesyłu i przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody i procesów technologicznych w0,04%.230
.Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 20080,03%.163
.Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna wentylacji nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji0,05%.235
.Zaproszenie do składania ofert na zagospodarowanie nieruchomości w Międzyzdrojach0,05%.275
.Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń0,06%.307
.Sprzedaż samochodów0,05%.259
.Dostawa produktów mleczarskich0,05%.258
.Statut Spółki0,03%.176
.Dostawa artykułów chemicznych oraz akcesoriów do utrzymania czystości - Zapytanie o cenę0,05%.245
.Sprzedaż samochodów służbowych0,05%.269
.Ubezpieczenie majątku i interesów Uzdrowiska Świnoujście S.A.0,04%.222
.Przebudowa części północnej budynku sanatoryjnego Światowid wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną.0,10%.524
.Dostawa oleju opałowego0,04%.205
.Kompleksowa, calodobowa ochrona obiektu Zakładu Przyrodoleczniczego "Rusałka"0,05%.249
.Dostawa sprzętu komputerowego.0,11%.575
.Dostawa bonów towarowych dla pracowników Uzdrowisko Świnoujście S.A.0,04%.223
.Dostawa różnych produktów spożywczych0,06%.321
.Świadczenie usług pralniczych0,05%.237
.Dostawa sprzętu komputerowego - II0,06%.307
.Ogłoszenie o zatrudnieniu0,04%.218
.Dostawa pieczywa i ciasta0,04%.198
.Dostawa pieczywa i ciasta - II postępowanie0,04%.190
.Świnoujście: Modernizacja węzła ciepłej wody w Zakładzie Przyrodoleczniczym Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 2/4 w Świnoujściu.0,00%.1
.Modernizacja węzła ciepłej wody w Zakładzie Przyrodoleczniczym Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 2/4 w Świnoujściu.0,04%.199
.Dostawa urządzeń do Restauracji Światowid0,06%.311
.Ochrona obiektów- zapytanie o cenę0,05%.240
.Statut Spółki0,04%.191
.Nadzór i obsługa serwisowo eksploatacyjna wentylacji nawiewno wywiewnej i klimatyzacji oraz nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo – olejowych, stacji redukcyjno pomiarowych g0,06%.329
.DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN0,07%.356
.Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2009 rok0,04%.189
.Dostawa łóżek hotelowych0,09%.459
.Dostawa łóżek hotelowych - II postępowanie0,09%.472
.Dostawa bonów towarowych dla pracowników "Uzdrowisko Świnoujście "S.A.0,06%.326
.Dostawa środków czystości0,07%.343
.DOSTAWA KRZESEŁ I STOŁÓW DO RESTAURACJI SANATORYJNEJ ŚWIATOWID0,07%.380
.DOSTAWA KRZESEŁ I STOŁÓW DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH HENRYK I ADMIRAŁ0,06%.312
...0,19%.995
.Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.0,07%.383
.Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym0,05%.286
.Dostawy bonów towarowych dla pracowników Uzdrowisko Świnoujście S.A.0,18%.964
.KOMPLEKSOWA, CAŁODOBOWA OCHRONA OBIEKTU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO RUSAŁKA0,19%.997
.Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadania0,24%.1235
.Dostawa artykułów sypkich0,23%.1213
.„Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy regionalnego ośrodka rehabilitacji kardiologicznej Admirał”0,25%.1285
.Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy regionalnego ośrodka rehabilitacji leczniczej-0,24%.1274
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH0,24%.1235
.Dostawy pieczywa i ciasta0,23%.1205
.Statut0,41%.2120
.DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN0,23%.1222
.Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok0,03%.151
.Dostawa aparatu USG0,23%.1191
.PRZEBUDOWA REGIONALNEGO OŚRODKA REHABILITACJI LECZNICZEJ „ŚWIATOWID” W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. KASPROWICZA 120,27%.1422
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,26%.1347
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,06%.330
.OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI0,20%.1067
.Dostawa oleju opałowego0,15%.765
.Dostawa oleju opalowego0,00%.1
.Dostawa bonów towarowych dla pracowników "Uzdrowisko Świnoujście" S.A.0,14%.727
.Kompleksowa, całodobowa ochrona obiektu ZPL Rusałka0,14%.745
.Sprzedaż składników majątkowych Spółki o wartości poniżej 5000 Euro3,25%.16957
.Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadania.0,14%.743
.Dostawa mebli hotelowych0,16%.849
.Dostawa artykułów spożywczych sypkich0,13%.667
.świadczenie usług pralniczych.0,13%.702
.Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej Światowid przy ul. Kasprowicza 12 w Świnoujściu”0,17%.901
.Sprzedaz składników majątkowyc Spółki - używane telefony komórkowe.0,09%.493
.Dostawy artykułów spożywczych sypkich - postępowanie powtórzone0,16%.815
.NADZÓR I OBSŁUGA SERWISOWO – EKSPLOATACYJNA KOTŁOWNI OLEJOWO- GAZOWYCH, WĘZŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WĘZŁÓW WYMIENNIKOWYCH KOMPAKTOWYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ SOLA0,17%.873
.NADZÓR I OBSŁUGA SERWISOWO – EKSPLOATACYJNA WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ I KLIMATYZACJI0,18%.944
.Dostawa sprzętu do rehabilitacji z podziałem na zadania:0,19%.981
.Sprzedaż nieruchomości0,09%.483
.NADZÓR I OBSŁUGA SERWISOWO – EKSPLOATACYJNA WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ I KLIMATYZACJI0,16%.837
.NADZÓR I OBSŁUGA SERWISOWO – EKSPLOATACYJNA KOTŁOWNI OLEJOWO- GAZOWYCH, WĘZŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WĘZŁÓW WYMIENNIKOWYCH KOMPAKTOWYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ SOLA0,17%.882
.Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.0,06%.336
.Ochrona obiektów0,16%.840
.Dostawy pieczywa i ciasta oraz warzyw i owoców z podziałem na zadania.0,16%.837
.Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb wydawania gotowych posiłków w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu0,16%.839
.Sprzedaż samochodu ciężarowego - STAR0,06%.313
.Dostawa artykułów ogólnospożywczych0,21%.1071
.Dostawy warzyw i owoców0,21%.1105
.Dostawy mięsa i wędlin0,21%.1120
.PRZEBUDOWA SANATORIUM UZDROWISKOWEGO HENRYK W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ0,21%.1112
.PRZEBUDOWA SANATORIUM UZDROWISKOWEGO TRZYGŁÓW W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ0,24%.1249
.Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadania.0,21%.1084
.Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadnia0,22%.1141
.UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.0,21%.1099
.Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej0,23%.1207
.DOSTAWA MEBLI RESTAURACYJNYCH DO SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BAŁTYK0,21%.1095
.KONKURS OFERT na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza0,03%.153
.KONKURS OFERT na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki0,02%.129
.KONKURS OFERT na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki0,02%.85
.KONKURS OFERT na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza- II postępowanie konkursowe0,05%.244
.Naprawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego0,16%.830
.DOSTAWA MEBLI RESTAURACYJNYCH DO SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BAŁTYK - II POSTĘPOWANIE0,18%.952
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby0,05%.253
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód rehabilitanta lub fizjoterapeuty.0,03%.172
.Konkurs ofert- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza0,06%.305
.DOSTAWY BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,18%.941
.Przebudowa budynku SU Henryk w celu podniesienia standardu i warunków sanitarnych zgodnie z zaleceniami Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej0,18%.945
.Sprzedaż nieruchomości w Międzyzdrojach0,17%.882
.Konkurs Ofert- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza0,10%.504
.OCHRONA FIZYCZNA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO RUSAŁKA0,17%.876
.OCHRONA FIZYCZNA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO RUSAŁKA- II POSTĘPOWANIE0,16%.814
.Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego za 2012 rok0,11%.593
.Ogłoszenie o sprzedaży używanych telefonów komórkowych0,17%.865
.Dostawy pieczywa i ciasta z podziałem na zadania.0,14%.709
.Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnegom, sauny oraz solarium0,14%.738
.Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej0,20%.1034
.Poprawa jakości świadczonych usług poprzez przebudowę zewnętrznej sieci ciepłowniczej Kotłowni Światowid wraz z budową ośmiu węzłów cieplnych w celu podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej Prze0,22%.1132
.Przebudowa wejścia głównego i technicznego w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu0,21%.1087
.Przebudowa części dachu od strony północnej i zachodniej I i II piętra oraz tarasu II-go piętra w budynku ZPL Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 2/4 w Świnoujściu0,20%.1034
.Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej0,18%.965
.Świadczenie usług pralnioczych0,22%.1137
.UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.”0,22%.1125
.Konkurs- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki0,23%.1190
.DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,20%.1036
.DOSTAWY ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,20%.1053
.DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH- ZIEMNIAKÓW DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,20%.1053
.DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH- JAJEK DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,21%.1071
.Konkurs- Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza lub farmaceuty0,06%.330
.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza- II edycja0,05%.243
.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, rehabilitanta lub technika masażysty.0,06%.317
.DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH- NABIAŁU DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,16%.830
.Świnoujście: DOSTAWY RYB I PRZETOWRÓW RYBNYCH DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,16%.826
.Świnoujście: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH- MROŻONEK DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,17%.904
.Dostawy oleju opałowego0,17%.883
.Sporządzenie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy i rozbudowy Szpitala Uzdrowiskowego Bałtyk położonego w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 230,20%.1067
.Dostawy oleju opałowego- II postępowanie0,16%.826
.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące0,10%.543
.„Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem z podziałem na zadania0,16%.849
.Dostawy pieczywa i ciasta0,13%.703
.Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Bałtyk i Zakładu Przyrodoleczniczego Rusałka oraz przebudowa części powierzchni dachu i tarasu od strony północno-zachodniej w ZPL Rusałka0,15%.778
.Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na zadania0,15%.772
.Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem z podziałem na zadania- II postępowanie0,16%.824
.Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska:0,17%.880
.Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych "Uzdrowisko Świnoujście" S.A.0,00%.3
.Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych0,12%.603
.DOSTAWY ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,15%.774
.DOSTAWA I MONTAŻ LADY RESTAURACYJNEJ WRAZ Z PÓŁKAMI DO ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO RUSAŁKA W ŚWINOUJŚCIU0,14%.739
.Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku - Komplet wypoczynkowy i siedziska wypoczynkowe0,23%.1185
.DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,15%.770
.Badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok0,09%.461
.Dostawy nabiału, ryb i produktów mrożonych z podziałem na zadania.0,13%.702
.Przebudowa wejścia głównego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Przyrodoleczniczym Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Świnoujściu.0,14%.715
.Przebudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 130,38%.1986
.Wykonanie robót budowlanych w Sanatorium Uzdrowiskowym Bursztyn w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 90,15%.789
.Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach zabiegowych Sanatorium Uzdrowiskowym Bursztyn w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 9.0,15%.777
.DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH- JAJEK DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,13%.686
.KONKURS OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE ZAWÓD PIELĘGNIARKI0,16%.836
.KONKURS OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE ZAWÓD REHABILITANTA LUB FIZJOTERAPEUTY LUB MASAŻYSTY.0,20%.1036
.Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w Sanatorium Uzdrowiskowym „Bursztyn” przy ul. Żeromskiego 9 oraz Sanatorium Uzdrowiskowym „Swarożyc” przy ul. Gierczak 1 w Świnoujści0,20%.1052
.Świadczenie usług pomocy kuchennej0,11%.593
.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki0,12%.629
.Świadczenie usług pralniczych0,14%.720
.Dostawy produktów spożywczych0,13%.699
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód rehabilitanta, fizjoterapeuty lub technika masażysty.0,11%.598
.Organizacja0,12%.615
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Organizacja0,12%.614
.Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego0,22%.1139
.Dostawa i montaż sprzętu rehabuilitacyjnego z podziałem na części.0,17%.867
.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza lub psychologa0,13%.697
.Dostawa i montaż instalacji kolektorów solarnych w budynku „Admirał I” wraz z budynkiem towarzyszącym w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 130,18%.952
.Ogłoszenie o zbieraniu ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014r.0,12%.639
.Dostawy mięsa i wędlin0,13%.698
.Dostawa produktów ogólnospożywczych0,12%.646
.DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,09%.477
.DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,09%.476
.DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,09%.476
.DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,09%.476
.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza lub psychologa0,18%.914
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód rehabilitanta lub fizjoterapeuty0,19%.982
.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki0,19%.976
.Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak 2.0,26%.1357
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód rehabilitanta lub fizjoterapeuty lub technika masażysty.0,12%.633
.„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.”0,14%.712
.„Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Adam i Ewa” wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu0,27%.1423
.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód rehabilitanta lub fizjoterapeuty lub technika masażysty w roku 20150,15%.772
.Xxx0,13%.663
......0,13%.667
.DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A0,09%.453
.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza lub psychologa lub farmaceuty lub pielęgniarki epidemiologicznej0,11%.597
.Uniewazniony - Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak0,12%.639
.Uniewazniony - Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak0,12%.638
.Uniewazniony - Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak0,12%.638
.Uniewazniony - Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak0,12%.638
.Uniewazniony - Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak0,11%.577
.Dane teleadresowe0,10%.500
.Dane teleadresowe0,10%.498
.Dane teleadresowe0,10%.497
.Dane teleadresowe0,10%.497
.Dane teleadresowe0,10%.497
.Uniewazniony - Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak0,05%.264
.Uniewazniony - Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak0,05%.262
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.149
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.147
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.146
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.146
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.146
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.146
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.145
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.145
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.145
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.145
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.144
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.144
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.144
.Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/40,03%.144
.Przebudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 130,03%.167
.Przebudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 130,03%.165
.Przebudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 130,03%.164
.Przebudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 130,03%.164
.Przebudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 130,03%.164
.Przebudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 130,03%.164
.Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb wydawania gotowych posiłków w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu0,01%.63
.Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb wydawania gotowych posiłków w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu0,01%.61
.Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb wydawania gotowych posiłków w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu0,01%.60
.Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb wydawania gotowych posiłków w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu0,01%.60
.Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb wydawania gotowych posiłków w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu0,01%.60
.Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb wydawania gotowych posiłków w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu0,01%.60
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 90588